Algemene voorwaarden

Krimpen aan de Lek, februari 2020

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.De auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Betaling

De fotoshoot wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

Klachten

Bij klachten wordt er binnen 7 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.

Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. De klant krijgt altijd eerst zelf de foto's te zien voordat deze op social media worden geplaatst. Als extra controle vraag ik altijd in de mail (of via WhatsApp) of ik de foto's mag plaatsen op social media. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de shoot bekend gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd.

Bewerking

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de klant zonder gegronde reden, heeft de fotografe het recht op de 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten. Is er sprake van ziekte aan de kant van de klant wordt er gekeken naar een nieuwe datum waarop de fotoshoot gepland kan worden.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Overmacht

Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden.