Gezin

Gezinsshoots kunnen zowel op een buitenlocatie of bij jullie thuis plaatsvinden. Ook kan er gezocht worden naar een mooie binnenlocatie mocht het regenen of stormen op de dag van de shoot. De meeste gezinsshoots worden op de zaterdag gepland dus deze kunnen snel gevuld zijn in de agenda.